30.12.07

Dichtbij


Gedroomd vannacht. We fietsten met z'n allen door het bos, rollen papier onder de arm en pakken papier achterop de bagagedrager. Af en toe stapten we af, soms om een paddestoel te bestuderen (zo'n fietswegwijzer), en soms om elkaar een tekening te laten zien. Continu in gesprek, niet aldoor even goed op de weg lettend. Op weg naar een huis in het bos waar we met al die spullen naartoe gaan. Er is ook een cafe of theehuis daar!
Ik ben hiermee officieel zenuwachtig: Woensdag 2 januari gaan we van start!

ps: op de foto: Hettie en Clara bespreken werk

21.12.07

Kunstbeeld

We staan in de agenda van het laatste nummer van Kunstbeeld vermeld!

Nieuw project

4 januari 2008 start d5 met een geheel nieuw project in het elektrolokaal op de Haagweg 4 in Leiden. Drie dagen per week op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur zijn de kunstenaars van d5 aan het werk in de galerie. Je kunt komen kijken, praten en commentaar leveren ! De hele maand januari werken de kunstenaars ter plekke aan diverse installaties waarvan het eindresultaat te zien is in het weekend van 26 en 27 januari.

Try out

Even laten zien,dat ik het kon vinden.

9.12.07

persoonlijke ervaring

Deelname aan de groep d5 is voor mij vooral een kans om de werkwijze van andere kunstenaars nabij mee te maken en daarvan te leren. Een van de eerste gevolgen was al direct dat ik meer met "gemengde technieken" ging werken. Dit deed ik eerst nauwelijks.

We begonnen destijd nogal spontaan en zonder nadere afspraken over vorm of inhoud. Centraal stond op een vel gezamenlijk werken. De een doet wat, de ander vult aan, wijzigt etc. Meestal nam je daarvoor het "onderhanden werk" mee naar je atelier. Dit bracht je in de volgende bijeenkomst weer terug naar de groep. Een ander kon er dan desgewenst aan verder werken.

We hebben in het begin ook een paar keer tegelijkertijd gewerkt op een groot vel papier. Dat was best moeilijk vond ik, je moet maar net "inspiratie" hebben en probeer je maar eens te concentreren met gedoe om je heen... Een of twee werken waren naar ons oordeel goed, maar andere duidelijk niet. Wel hebben we die later individueel nog aangepakt om er iets van te maken.

Je loopt met dit werkproces duidelijk aan tegen het verschil tussen werken als individu en als groep. Omdat we begonnen met als enige principe "op elkaar reageren" binnen hetzelfde werk, kon je niet zeggen dat in het eindproduct steeds een duidelijke uitspraak werd gedaan. Het was meestal een onbedoeld resultaat, een soort "grootste gemene deler". Dit voldeed niet. Voor mij komt hier bij, dat ik eigenlijk alleen maar kan werken vanuit een onderwerp. Ik moet weten waar het over gaat.

We hebben de laatste tijd geprobeerd hier op twee manieren iets aan te doen. De eerste methode is dat niet meer groepsgewijze wordt besloten of een werk af is. Een werk wordt afgemaakt door een persoon, en daarbij mag fors worden ingegrepen. Als deze kunstenaar zegt "nu is het klaar" dan wordt dat gerespecteerd. Op deze manier kan je in het eindproduct toch tot duidelijke uitspraken komen.

De tweede methode is om wel individueel te werken maar dan met een gemeenschappelijk onderwerp, en in dit werk wel steeds op elkaar te reageren. Op dit moment werken we zo.

Het is al met al een experiment met een groepsproces met een grote vrijheid in de gevolgde werkmethodiek, dus voor de toekomst ligt niets echt vast.

Het getoonde voorbeeld is een tekening waaraan eerst tegelijkertijd is gewerkt en welke later is voltooid door één persoon.