4.1.08

Voorbereiding

Een gemeenschappelijke thema waar we binnen d5 de laatste tijd onder meer mee bezig zijn is "harnas". Dit is een los en algemeen begrip waarmee je alle kanten uitkunt en het wordt individueel ook heel verschillend uitgelegd. Mijn eerste keuze was "vooroordeel als zelfbescherming": een ander niet kunnen of willen zien zoals hij/zij is. In plaats van dat je jezelf in een harnas hult zet je een ander een masker op. Zo kun je je wereld inrichten als een persoonlijk theater, bevolkt met je eigen spoken. Dit is wat in mijn beleving gebeurt bij religieus fanatisme. De geverfde tekening aan het begin van de blog met maskers in de lucht drukt dit uit. Dit heb ik nog niet verder uitgewerkt.

Mijn tweede keuze was plaatsgeven, inkaderen als zelfbescherming. Hoe voorkom je dat je bezwijkt aan het leed van anderen, zoals je dat voortdurend in het nieuws waarneemt? Je geeft het een plaats. Je stelt je er wel voor open, even, en vervolgens geeft je het een plaats, "berg je het op". Het duidelijkste voorbeeld hier is "World Press Photo". Dit betreft meestal iets heel erg naars. We gaan het niet uit de weg. Maar we kaderen het in, we plaatsen het in een tentoonstelling, we geven zelfs prijzen. Zo beveiligen we onszelf. Met wat schetsen op een groter vel druk ik dit uit. Dit vel is nog niet af, hieraan zal ik in Haagweg 4 verder werken.

Wat ik me afvraag is in hoeverre dit verschijnsel ook binnen de kunst te vinden is. "Esthetisering als bescherming" zou je dat kunnen noemen. Dit heb ik uitgedrukt in een schilderij. Misschien ga ik dit nader onderzoeken in Haagweg 4. Het hangt er ook van af wat ik daar om me heen zie bij de anderen.

Geen opmerkingen: